top of page

Плъзгаща система
/безпрофилно остъкление/

4-канална система

Плъзгащата система с 4 канална релса се предлага със стъклопакет 20 мм. Максимална ширина на едно крило 1500 мм. и височина до 3000 мм. Може да бъде изработена в два варианта – с височина на релсата 14мм (за заведения и веранди) и височина на релсата 40 мм (за балкони) с канали за отводняване. Събирането на крилата отново може да става в двата края, като се прибират едно зад друго. Могат да се прилагат различни комбинации от стъклопакети.

5-канална система

Плъзгащата система с 5 канална релса се предлага с 10 мм. закалено стъкло. Системата е с долно водене и може да бъде изработена в два варианта – с височина на релсата 5мм (за заведения и веранди) и височина на релсата 40 мм (за балкони) с канали за отводняване. Максималната ширина на едно крило е до 1000 мм и височина до 3000 мм.  Събирането на крилата може да става в единия край или в двата, като се прибират едно зад друго.

bottom of page