top of page

Schüco LivIng - 7 камерна система

ПВЦ профил

Технически характеристики:

Системата Schüco LivIng Alu Inside е 7 камерна пластмасова конструкция с три изолационни нива и патентована алуминиева технология за връзка. С тази високо топлоизолирана система могат при малки видими ширини да бъдат реализирани висококачествени прозорци за пасивни къщи. Системата се характеризира със средно уплътнение за по-добра изолация, интегрирани алуминиеви изолатори, конструкция на касата без стомана и пяна. Профилът е напълно рециклируем и всички негови компоненти са идентични на компонентите от системата Schüco LivIng. Системата е с тънки видими ширини от 120 мм, с геометрия на крило и каса в разместена равнина и геометрия на крилото Classic. Налично е интегрирано алуминиево усилване за високи статични изисквания. Благодарение на оптимизираната геометрия е възможно залепване на стъклопакета към крилото, чрез което може да се увеличат размерите и теглото на крилото и да се достигне до клас на защита RC 2. Системата е сертифицирана от Института за пасивни къщи във варианта с изолация, без фалцов профил.

 • ​7-камерен профил с оптимизирана геометрия на камерите

 • Uf-стойности до 0,96 W/(m²K)

 • Тънки видими ширини от 120 mm

 • Строителна дълбочина 82 mm за отлична термична изолация

 • Троен стъклопакет с възможна дебелина от 24 mm до 52 mm

 • Подходяща за пасивно строителство със средно уплътнение

 • Еднакъв профил за средното и външното уплътнение

 • Еднакви усилващи профили за касата и крилото

 • Сребристо сиви и черни уплътнения съобразно цвета на профила

 • Отлична шумоизолация, стойности до 47dB

 • Голямо цветово многообразие: Schüco AutomotiveFinish, универсални цветове и дървесни декори

bottom of page